Back to All Events

Participate! A Dutch Manifesto towards the European Parliament elections


Following up on the 'we are more' campaign for the EU's Creative Europe programme, we continue campaigning for solidly anchored cultural policies for Europe. The next important deadline is 22 May 2014 when the European Parliamentary elections will take place.

We do our utmost to inform the Members of the European Parliament to implement culture and creativity in their election programmes.

We need your support to make an impact with this Manifesto targeted specifically at the Dutch Members of the European Parliament.

Please read further in Dutch.

MANIFEST VOOR EUROPA DOOR CULTUUR 

Na onze gerichte 'we are more'-campagne voor Creative Europe, gaan we door met campagne voeren voor cultuur en Europa – volgende grote deadline: de Europees Parlementsverkiezingen op 22 mei 2014! 

Wij werken keihard om Europarlementariërs de informatie te geven die zij vaak missen om cultuur en Europa op waarde in het beleid te integreren.

Om impact te maken hebben wij jullie steun nodig: voor het manifest Voor Europa Door Cultuur (werktitel, zie de bijlage).

CULTUUR EN CREATIVITEIT ZIJN CRUCIAAL VOOR EUROPA

Cultuur en creativiteit leveren een belangrijke bijdrage aan het vinden voor oplossingen voor economische groei, jeugdwerkeloosheid en een meer participatieve democratie in de EU. 

Uitdagingen waarvoor niet op nationaal, maar op Europees niveau oplossingen voor gevonden moeten worden. 

Om een duurzaam en internationaal sterk Europa te waarborgen zijn cultuur en creativiteit als onderdeel van economische groei, milieu en sociale cohesie essentieel.

Het manifest gericht op de Nederlandse Europarlementariërs hebben wij 3 thema’s geïdentificeerd die cruciaal zijn voor Europa: talentontwikkeling, creatieve industrie en ondernemerschap en democratie.

Wij hebben voor deze thema’s  10 obstakels/ uitdagingen met daarbij behorende oplossingen geformuleerd, zodat wij de Europarlementariërs concreet kunnen benaderen en motiveren om zich voor deze kwesties in te zetten.

Voor het aanscherpen van het manifest willen we jullie input van culturele instellingen en experts uit het veld.

Dit manifest hebben we onder andere samen met Kunsten ’92, Federatie Cultuur, Federatie Dutch Creative Industries, Buma-Stemra/ Buma Cultuur en European Alternatives samengesteld.

Mochten jullie suggesties of opmerkingen hebben: stuur dan een mail naar MCremer@culturalfoundation.eu. Deadline is 27 november 2013.

Wil je ook het Manifest ondersteunen, stuur dan je logo ook naar bovenstaand emailadres.