Back to All Events

European Elections Special: Call to Action

Now more than ever we need a Europe that’s powered by culture. Your support is key: join our demand for change by sharing two Manifestos with key political contacts on Tuesday, 20 May – and help to shape the future of culture in Europe! 

The European elections from 22-25 May will help to decide the future direction of Europe – perhaps more than any previous EU elections have before. We need to create widespread support and visibility to highlight the importance of culture and citizens’ support for culture across the continent.

We have two manifestos for you to communicate clear actions towards politicians: 

This cartoon is  Voting Conundrum  by  Ramses Morales Izquierdo , part of ECF's  Drawing Citizenship open call  to reflect on the European elections.  

This cartoon is Voting Conundrum by Ramses Morales Izquierdo, part of ECF's Drawing Citizenship open call to reflect on the European elections.  

Nederlandse versie hieronder

HOW YOU CAN HELP 

The European Cultural Foundation (ECF) and Culture Action Europe (CAE) and our partners are asking for your support to help us create a Europe that’s powered by culture.

We are asking you to send the appropriate Manifesto on Tuesday, 20 May 2014 to European Parliamentary candidates in your country, political groups in the European Parliament and national politicians involved in EU affairs.

Please help us by spreading the word within your own existing networks and by encouraging them to take part in our call to action.

We have drafted a short message that you can share with the Manifesto. Feel free to tailor this message as you wish and attach it to the Manifesto. It is very important that the candidates receive the Manifesto from you on Tuesday, 20 May. This way, our action will create more of an impression and impact on future members of the European Parliament.

For more information about the Manifestos and other advocacy tools and actions, please visit ECF’s website or Culture Action Europe’s website

DRAFT MESSAGE

Dear (candidate) Member of the European Parliament,

The European elections from 22-25 May will help to decide the future direction of Europe – more than any previous EU elections have before.

The European Cultural Foundation, Culture Action Europe, [YOUR ORGANISATION] and our partners are asking for your support.

As a matter of urgency, we are calling on you and all future candidate Members of the European Parliament to embrace a future that chooses innovation over stagnation. As a binding element between different fields of policy, culture belongs at the heart of European politics.

In the attachment, you can find our Manifesto with concrete policy proposals, as well as suggestions for involving culture in the EU policy-making processes.

ECF and CAE's three most urgent priorities:

  • To promote the institution of a cultural impact assessment
  • To push for a revision of the Europe 2020 strategy, putting well-being and development of social capital at the centre of a strategy
  • To actively oppose any erosion of the role of the public sphere, especially in the fields of culture, arts, education,

We hope we can count on your support after the elections too as an advocate for a solid and valued place for culture – and to defend values that impact directly on voters’ lives, providing a vital path towards sustainable and democratic societies.

Kind regards,

[NAME & ORGANISATION]


Nederlandse versie

OPROEP TOT ACTIE

Nu meer dan ooit moeten we Voor Europa Door Cultuur zijn! Uw steun is nu belangrijk: help ons het Manifest Voor Europa Door Cultuur te sturen aan uw politieke contacten op dinsdag 20 mei. 

De Europese verkiezingen van 22-  25 mei zullen – wellicht nu meer dan vorige EU verkiezingen – de toekomstige richting van Europa bepalen. Daarom moeten we een breed draagvlak, ondersteuning en zichtbaarheid creëren voor het belang van cultuur en burgers in Europa. Specifiek om de thema’s uit het Manifest Voor Europa Door Cultuur te belichten.

DIT IS WAT U KUNT DOEN

De European Cultural Foundation (ECF) en Culture Action Europe met onze partners vragen uw steun!

We roepen u op het Manifest Voor Europa Door Cultuur op dinsdag 20 mei 2014 aan de Nederlandse kandidaten van het Europees Parlement, politiek partijen en EU woordvoerders in Nederland.  

U kunt een lijst met de contactgegevens van de kandidaten hieronder vinden. Mocht u andere persoonlijke politieke contacten hebben, aarzel dan niet om hen ook het Manifest te sturen.

Om het gemakkelijk te maken, hebben wij al een korte boodschap geformuleerd. Natuurlijk kunt u deze aanpassen naar uw eigen inzicht, maar stuur aub het Manifest mee in de bijlage, zodat de kandidaten deze in ieder geval ontvangen.

Voor meer informatie over het manifest, of andere acties check ECF’s website.

CONCEPT BERICHT

Geachte (kandidaat) Europees Parlement lid/ [NAAM van kandidaat],

De Europese verkiezingen van 22 – 25 mei zullen – wellicht nu meer dan vorige EU verkiezingen – de toekomstige richting van Europa bepalen.

Nu is het moment om een bredere discussie over de toekomst van Europa te voeren, vooral hoe cultuur als leidraad te nemen voor het ontwikkelen van nieuw beleid.

De European Cultural Foundation (ECF), Culture Action Europe, [UW ORGANISATIE] en onze partners vragen daarom uw steun.

We doen een dringend beroep op u en toekomstige leden van het Europees Parlement om te investeren in een innovatieve Europese toekomstvisie en daarbij cultuur als leidraad te nemen in het ontwikkelen van nieuw beleid. Cultuur is een verbindende schakel tussen verschillende beleidsterreinen, ook op Europees niveau. Investeringen in kunst, cultuur en erfgoed dragen dus ook bij aan een duurzaam, ondernemend en democratisch Europa.

In het Manifest Voor Europa Door Cultuur staan concrete beleidsvoorstellen en suggesties voor het integreren van cultuur in EU-beleid.

Wij vragen in het bijzonder aandacht voor:

  • Talentontwikkeling
  • Creatieve industrie en ondernemerschap
  • Een open democratie

We hopen op uw steun te mogen rekenen, ook na de verkiezingen, voor het garanderen van een goede positie van kunst, cultuur en erfgoed in EU beleid voor een duurzaam, creatief en democratisch Europa.

Hartelijke groet,

[NAAM & ORGANISATIE]