Back to All Events

Cultuur in Beeld Conference

  • Fokker Terminal 249 Binckhorstlaan Den Haag, ZH, 2516 BB Netherlands (map)

We are very happy to participate in this year's Cultuur in Beeld conference, taking place in The Hague on 14 December 2015.

Please note that the event will be in Dutch.

Cultuur in Beeld is a yearly arts and culture conference organised by the Dutch Ministry of Education, Culture and Science. This year's theme is ‘Ruimte voor Cultuur' | Space for Culture. 

ECF Programme Manager of Connected Action for the Commons, Maite García Lechner will take part in the panel on Kunst en cultuur: kunstmest voor onze stad | Arts and Culture: Fertiliser for our City under the strand (Verbindingen in stad en regio | Connections in Cities and Regions), together with Floor Ziegler (Noorderparkkamer / Broedstraten ), Elke Uitentuis (We Are Here) and Thomas van Dalen (Thomas van Dalen Advies).

Maite will speak about Culture and the Commons and ECF's practices from the R&D grantees and the Connected Action for the Commons programme.

More detailed information below (in Dutch). 

Attendance to the event costs 50 €. You can register on the Cultuur in Beeld conference website.

This event is co-organised by Kunsten92 and Boekman Stichting.  


Kunst en cultuur: kunstmest voor onze stad
SURVIVALTIPS VAN INNOVATORS IN DE LOKALE BELEIDSPRAKTIJK

Met: 
Floor Ziegler (o.a. Noorderparkkamer en Broedstraten)
Elke Uitentuis (We Are Here occupying the border)
Maite Garcia-Lechner (European Cultural Foundation)
Thomas van Dalen (Moderator)

VAN 11.45 TOT 12.45  UUR  IN LOKAAL 9
U vindt deze bijeenkomst onder 'Verbindingen in stad en regio'
(blauwe balken, sessie nr 2 Kunst en cultuur: kunstmest voor onze stad )

Traditionele rollen van overheid, bedrijven, kunstenaars en bewoners verschuiven doordat de stad en regio voor grote uitdagingen staan. Ontwikkelingen als de participatiemaatschappij, deeleconomie, migratie en ruimtelijke ontwikkelingsvraagstukken leggen dit bloot. Deze verschuiving vraagt om nieuwe oplossingen. Kunstenaars ontpoppen zich bijvoorbeeld als ontwerpers en ontwikkelaars. Er bestaan vele succesvolle publiek-private samenwerkingsverbanden, waarbij ook burgers worden betrokken, in steden in heel Europa.

Tijdens dit debat komen deze nieuwe initiatieven aan de orde. Van lokaal tot internationaal niveau, waarbij de verschillende modellen en samenwerkingsverbanden tussen kunstenaars, ontwikkelaars, experts en gemeenteambtenaren worden besproken. Wat betekent dit voor de stad? Hoe moeten nieuwe opdrachtgevers – ontwikkelaar, overheid, bewoner – hiermee omgaan? Hoe kunnen we het beleid toespitsen op de uitdagingen waar de stad voor staat? Hoe wordt dit aangepakt in andere Europese steden en in Europees beleid?

Het debat is een samenwerking tussen European Cultural Foundation, Kunsten '92 en de Boekmanstichting, mede naar aanleiding van de publicatie Boekman #101: “Cultuur als aanjager van gebiedsontwikkeling".