Persbericht: De laureaten van de ECF Princess Margriet Award for Culture 2018

De twee laureaten van 2018 bekend:
Borderland (PL) en Forensic Architecture (UK) 

 

MOEDIGE BURGERS STAAN CENTRAAL BIJ 10 JAAR ECF PRINCESS MARGRIET AWARD FOR CULTURE

 

Hoe maken moedige burgers via cultuur het verschil? Dit thema staat centraal tijdens de tiende editie van de ECF Princess Margriet Award for Culture, op 16 mei aanstaande in Amsterdam. De prijs wordt jaarlijks door de European Cultural Foundation uitgereikt aan inspirerende kunstenaars en instellingen, pioniers die met cultuur een bijdrage leveren aan een meer open en democratisch Europa. Ditmaal gaat de prijs naar het Poolse culturele platform Borderland en de internationale multidisciplinaire onderzoeksgroep Forensic Architecture.

Borderland en Forensic Architecture ontvangen de ECF Princess Margriet Award for Culture vanwege hun bijzondere werk. Beide laureaten kijken door een culturele lens naar urgente kwesties in de samenleving van nu, waarin voor hen inclusiviteit en solidariteit in Europa centraal staan. Zij laten zien dat we daarvoor cultuur met lef nodig hebben.
Borderland en Forensic Architecture zien cultuur als een middel om onrecht in de maatschappij aan het licht te brengen, om het verleden opnieuw tot leven te brengen en zo een bijdrage te leveren aan een open samenleving. Tegelijkertijd leren ze ons hoe belangrijk het is om kritisch om te gaan met herinnering en tastbare materie. Daardoor kun je immers de complexiteit van gemeenschappelijke verhalen en verborgen geschiedenissen op een andere manier belichten.

De laureaten van 2018

Borderland, Foundation, Het Dorp van Bruggenbouwers, Krasnogruda 2015, Het Geheim van de Brug. Borderland Foundation. Foto: Cezary Nowak.

Borderland, Foundation, Het Dorp van Bruggenbouwers, Krasnogruda 2015, Het Geheim van de Brug. Borderland Foundation. Foto: Cezary Nowak.

Borderland (Polen)

Borderland is zowel een stichting (opgericht als NGO in 1990) als  een cultureel centrum en plaats van ontmoeting, creatie en reflectie (het Centrum Borderland of Arts, Cultures and Nations, opgericht in 1991). Het platform is gevestigd in Sejny, in het ‘grensland’ van de EU. Deze regio, ver van de grote musea en toeristische attracties van Polen, kent van oudsher culturele diversiteit maar ook etnische verdeeldheid.

De groep brengt culturen die verdwenen zijn op een mooie en ontroerende wijze onder de aandacht van het grote publiek, onder meer met tentoonstellingen en jeugdtheatervoorstellingen. Borderland heeft ook een internationaal bekend klezmer-orkest ,(de muzikale traditie van de Asjkenazische Joden in Oost Europa) en ondersteunt uitwisselingen tussen wetenschappers en in de culturele sector. Zij verbindt de eigentijdse cultuur met de rijke tradities van de Oost-Europese regio en slaat zo bruggen tussen generaties, talen en sociale groepen.

Op deze wijze legt Borderland de basis voor een cultuur van solidariteit.

Meer informatie over Borderland is te vinden op hun website.
 

Samengesteld beeld van de fysieke en virtuele reconstructie van 77sqm_926min. Forensic Architecture, 2017.  (Volledige Engelse omschrijving: zie noot voor de redactie)

Samengesteld beeld van de fysieke en virtuele reconstructie van 77sqm_926min. Forensic Architecture, 2017.  (Volledige Engelse omschrijving: zie noot voor de redactie)

FORENSIC ARCHITECTURE (Engeland)

Forensic Architecture is een multidisciplinaire onderzoeksgroep binnen Goldsmith University in Londen. Het internationale team van architecten, kunstenaars, filmmakers, politieke wetenschappers, studenten en burgers beoefent een vorm van onderzoek dat meerdere vakgebieden verbindt: architectuur, journalistiek, wetgeving en politiek. Het resultaat is niet een alleen theoretisch betoog maar tastbare toepassing: het onderzoek weet een verscheidenheid aan toeschouwers te raken.

Forensic Architecture analyseert met behulp van innovatieve technologische en esthetische methodes tastbare materie – van pixels tot gebouwen en klimaatgegevens – om de impact van conflicten op de werkelijkheid te duiden. De verhalen die het team hiermee vertelt en visualiseert zijn complex: alle facetten en feiten worden gecombineerd tot een meer compleet verhaal. De met zorg geconstrueerde verhalen worden als museale installaties tentoongesteld en soms in rechtszaken gebruikt door onder meer Amnesty International, NGO’s en de Verenigde Naties. 

Kunst krijgt door de werkwijze van Forensic Architecture een nieuwe invulling: het wordt een manier om intensiever te zien en horen en creëert nieuwe manieren om mensenrechten kwesties te onderzoeken. Het baanbrekende mediaonderzoek en de innovatieve, kunstzinnige manier waarop de groep uit harde bewijzen sprekende verhalen toont, geeft ook een andere kijk op het potentieel van kunst in het publieke domein. Op 6 maart opent in het Londense Institute of Contemporary Arts (ICA) de solo-tentoonstelling Counter Investigations: Forensic Architecture

Meer informatie over Forensic Architecture is te vinden op hun website.

 

Tiende editie
De ECF Princess Margriet Award for Culture wordt op 16 mei 2018 in de Stadsschouwburg te Amsterdam uitgereikt, in aanwezigheid van een groot internationaal publiek. Iedere laureaat ontvangt een geldprijs van EUR 25.000. 
De Award wordt dit jaar voor de tiende keer uitgereikt. Ter gelegenheid van deze viering publiceert de European Cultural Foundation het boek Courageous Citizens. How Culture Contributes to Social Change. Hierin zijn reflecties gebundeld van tien jaar op de bres staan voor cultuur als bron van verandering en inspiratie voor een meer democratisch begrip van Europa. Exemplaren van het boek, dat tijdens de prijsuitreiking op 16 mei wordt gepresenteerd, kunnen nu al gereserveerd worden bij Valiz Publishers:  http://www.valiz.nl/en/publications/courageous-citizens 

European Cultural Challenge
Voorafgaand aan de feestelijke prijsuitreiking vindt de eerste editie van de European Cultural Challenge plaats, op 15 en 16 mei in Hotel Arena, Amsterdam. Met deze 24-uurs advocacy bijeenkomst brengt de European Cultural Foundation verschillende groepen samen: laureaten van de ECF Prinses Margriet Award, partners, onderzoekers, stichtingen, ontvangers van een ECF beurs, mediamakers en beleidsmakers. Zij gaan aan concrete casussen werken die positieve verandering door cultuur ondersteunen. Met de Challenge verbindt de European Cultural Foundation changemakers uit heel Europa met elkaar en levert daarmee een bijdrage aan een open, inclusief en democratisch Europa. De resultaten van de bijeenkomst variëren van het bedenken van culturele oplossingen en campagnes tot het ontwikkelen van advocacy advies. De bijeenkomst is alleen toegankelijk voor genodigden. 
Meer informatie.

De ECF Princess Margriet Award for Culture
De ECF Princess Margriet Award for Culture werd in 2008 opgezet door de European Cultural Foundation en is vernoemd naar de voormalige president van de stichting, HKH Prinses Margriet der Nederlanden. De prijs werd opgericht in samenwerking met de ministeries van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen en Buitenlandse Zaken, die de Award van 2008-2012 ondersteunden. De European Cultural Foundation nodigt nominatoren uit verschillende Europese landen en van diverse disciplines uit om nominaties te doen. Vervolgens worden dossiers over het werk van de genomineerden samengesteld. Een gerenommeerde internationale jury komt in Amsterdam bijeen om de laureaten te kiezen. 

Dit jaar bestond de jury uit:
·        Tessa Boerman (filmmaker, Amsterdam)
·        Andreas Broeckmann (curator, Leuphana Arts Program, Lüneburg/Berlin)
·        Juan Freire (oprichter, XTribe, EduCaaS, and inViable, Madrid)
·        Ivan Krastev (voorzitter van het Centre for Liberal Strategies, Sofia)
·        Ruth Mackenzie (artistiek directeur, Holland Festival, Amsterdam en artistiek directeur, Châtelet Theatre, Paris)

Alle voormalig laureaten van de ECF Princess Margriet Award for Culture, van wijlen cultuurtheoreticus Stuart Hall tot de geëngageerde Hongaarse theatermakers Krétakör, hebben laten zien hoe cultuur verbindingen kan leggen tussen zeer uiteenlopende groepen in de samenleving. De nadruk ligt dan ook op een meer inclusief Europa, waarin tegenstellingen worden overbrugd in plaats van benadrukt.
Meer informatie over de jury, voormalige laureaten en de Award.

Over de European Cultural Foundation
Sinds 1954 speelt de European Cultural Foundation een actieve rol in het ondersteunen en bevorderen van cultuur in Europa. De stichting is overtuigd dat cultuur de manier waarop wij samenleven vormgeeft en de banden van Europese solidariteit versterkt. Cultuur kan een brug slaan tussen verschillende groepen en mensen op fundamenteel niveau met elkaar verbinden. De European Cultural Foundation biedt cultuurmakers een podium om hun ideeën te presenteren, verbindt hen - met elkaar, en met een nieuw netwerk en nieuw publiek - en helpt hen hun ideeën verder uit te dragen. Hiermee werkt de stichting aan een open, inclusief Europa. In haar rol als President van de stichting zet HKH Prinses Laurentien der Nederlanden zich actief in voor deze missie. 

www.culturalfoundation.eu   

Volledige bijschrift Forensic Architecture:
77sqm_9:26min: A composite of Forensic Architecture’s physical and virtual
reconstructions of the internet cafe in which the murder of Halit Yozgat on 6 April
2006 occurred. Image: Forensic Architecture, 2017

Contact
Malka Jonas | Press & PR | mjonas@culturalfoundation.eu
Karen Jochems | Press & PR | kjochems@culturalfoundation.eu
European Cultural Foundation | Jan van Goyenkade 5, 1075 HN Amsterdam | +31 20573 38 68