PERSBERICHT: Holland Festival voorstelling De Komst van Xia & Boekmanlezing 2016 met Hans Mommaas

Photo: Mick Otten, Nieuwe Wending Producties

Photo: Mick Otten, Nieuwe Wending Producties

De European Cultural Foundation (ECF) en het Holland Festival zetten ook in 2016 hun partnerschap voort. De ECF initieert en ondersteunt projecten die mensen in Europa verbinden door kunst en cultuur en hoopt daarmee bij te dragen aan een meer open en inclusief Europa. Dankzij het unieke partnerschap met het Holland Festival ondersteunt de ECF internationale kunst en cultuur en realiseert daarbij op hetzelfde moment haar missie.
In 2016 ondersteunt ECF de voorstelling De Komst van Xia van Nederlands-Vlaams acteurscollectief Wunderbaum. De Europese cultuur zoals we die kennen – van Plato tot en met 3D-printen – is volgens Wunderbaum ontoereikend geworden en uiteindelijk in zichzelf gekeerd. Zij hernemen hun eerste grote voorstelling uit het project ‘The New Forest’. Samen met een groep Amsterdammers gaan de spelers op zoek naar een alternatieve samenleving. Ze proberen vat te krijgen op meer dan tweeduizend jaar Westerse filosofie – als opmaat naar een onbegrensde blik op de samenleving van morgen.

De voorstelling vindt plaats van 22 – 25 juni 2016 op de Kop van Java.
Het complete programmaoverzicht vindt u op http://www.hollandfestival.nl/nl/programma/2016/de-komst-van-xia/

Boekmanlezing: De Culturele Dimensie in de Stad van de Toekomst, 23 juni 2016

 

Hans Mommaas (hoogleraar Regional Sustainability Governance aan Tilburg University en algemeen directeur van het Planbureau voor de Leefomgeving) verdedigt in de Boekmanlezing 2016 het belang van kunst en cultuur voor de stad en haar toekomstige inwoners en nieuwkomers, in Nederland en Europa. Steden vormen immers onze draaideur naar de toekomst. Wat is er nodig om die steden leefbaar te houden? Welke rol kunnen kunst en cultuur daarin spelen?

 

Aansluitend gaat het panel onder leiding van Natasja van den Berg (Trivium) in discussie over de rol van kunst en cultuur in (het denken over) de toekomst van de stad. Welke rol spelen kunst en cultuur in (het denken over) de toekomst van de stad? Is er beleid te maken waarin cultuur en stedelijke ontwikkeling vervlochten zijn? Ook het Europese perspectief zal worden belicht. 

Anno 2016 zetten stedelijke ontwikkelaars dikwijls nog teveel in op top down-projecten zoals de smart city. Stadmakers richten zich op kleinschalige, kortdurende bottom up-projecten. In de culturele sector sluiten participatieve projecten weliswaar goed aan bij deze kleinschalige projecten, maar vinden zelden aansluiting bij het gesubsidieerde circuit. Hierin wordt vooral gefocust op instituties en gebouwen. De diverse partijen werken niet samen, maar langs elkaar heen. Wat is ervoor nodig om een dialoog op gang te brengen tussen stedelijke ontwikkelaars en de culturele sector in het belang van de leefbaarheid van de stad van de toekomst?

Panelleden: Hans Mommaas, Karolina Spaic (ZID Theater), Kristian Koreman (Bureau ZUS, Zones Urbaines Sensibles) en Kajsa Ollongren (wethouder Gemeente Amsterdam, o.a. van Economie en van Cultuur).

Meer informatie: http://www.culturalfoundation.eu/events/boekmanlezing-2016

De European Cultural Foundation

De ECF zet zich al ruim 60 jaar in voor cultuur in Europa, door samen te werken met denkers en kunstenaars uit de hele wereld. Uitgangspunt: cultuur engageert en inspireert mensen en overstijgt grenzen. Die verbindende kracht van cultuur is essentieel voor het creëren van een open, inclusieve en democratische samenleving die onmisbaar is voor Europa.

+++++EINDE PERSBERICHT, NOOT VOOR DE REDACTIES+++++   

Mocht u interesse hebben in het bijwonen van deze evenementen, dan kunt u zich aanmelden tot dinsdag 21 juni. Voor meer informatie en aanmelding voor de evenementen kunt u contact op nemen met Malka Jonas, mjonas@culturalfoundation.eu, +31 (0)20 573 38 68.