PERSBERICHT: Naar een Europa dat verbindt, met cultuur, commons en communities

Nu het Ministerie van Buitenlandse Zaken publiek maakte dat cultuur hoger op de prioriteitenlijst van ons buitenlands beleid komt te staan [zie beleidsnota Ministerie van Buitenlandse Zaken, 2017-2020] en Europa meer dan ooit behoefte heeft aan culturele samenhorigheid, is de noodzaak van de missie van de European Cultural Foundation [ECF] actueler dan ooit. Cultuur moet hoger op politieke agenda’s belanden, zo stelde MinBuza, een doel waar ECF zich al meer dan zestig jaar voor inzet. Want volgens ECF is cultuur een essentiële factor voor samenlevingen die veerkrachtig, open en democratisch zijn. In de laatste maand van het Nederlandse EU-voorzitterschap draagt de ECF daarom op verschillende manieren bij aan het culturele programma Europe by People en aan Re:Creating Europe, Forum on European Culture

In de aankomende weken dragen we op de volgende manieren bij aan het verwerkelijken van een inclusief Europa:

New Democracy

De debatreeks ‘New Democracy’, uitgevoerd in samenwerking met Netwerk Democratie en Pakhuis de Zwijger, kent nog een drietal afleveringen. In die reeks onderzoeken ECF en partners publiekelijk welke vormen een nieuw democratisch bestel in deze tijd kan hebben. Op 23 mei gaan we in gesprek met Femke Halsema–op basis van haar recent uitgekomen boek Pluche over de cultuur van politiek Den Haag en de invloed van media, op 31 mei spreekt de Amerikaan Benjamin Barber over de steeds groter wordende rol van steden in global governance, en op 22 juni wordt de reeks afgesloten met een avond over nieuwe vormen van democratie.


EU Urban Agenda

Eén van de hoogtepunten van het Nederlandse voorzitterschap is de ondertekening van de ‘EU Urban Agenda’. Daarmee wordt de rol van steden als innovatieve centra in Europa onderstreept.. ECF nam het voortouw om een gids met best practices van culturele samenwerkingen en nieuwe, meer participatieve governance modellen in Europese steden samen te stellen. ‘Build the City’ wordt tijdens de European City Makers Summit op 30 mei gepresenteerd. Veel van de voorbeelden komen voort uit ons Europese ‘Connected Action for the Commons’ programma, een samenwerking tussen zeven culturele instellingen vanuit alle windrichtingen in Europa.

 

City Makers Summit

ECF draagt op verschillende manieren bij aan een succesvolle ‘European City Makers Summit’: niet alleen presenteren we het ‘Build the City’ magazine gids, ook nemen veel van onze partners uit Europa deel aan het programma. Bijvoorbeeld de Italiaan Christian Iaione, die in Bologna [Ita.] het voortouw nam om een collaboratieve manier van samenwerken tussen overheid, culturele instellingen en burgers te bewerkstelligen met zijn ‘Laboratory for the governance of the commons’. Bijvoorbeeld onze R&D grantees Daniela Patti over haar New Life for Marketplaces project in Bari, Italië en Bea Varnai, die komt spreken over community-housing.Re:Creating Europe – Forum on European Culture

Diezelfde commons – nieuwe vormen van samenwerking tussen publieke partners – staan ook centraal in ECF’s bijdrage als partner aan het cultuur forum van de Balie en Dutch Culture. Twee van de recente ECF Princess Margriet Award for Culture laureaten [Vaysl Cherepanyn resp. Marcos Garcia] zullen spreken tijdens het forum, terwijl onze partner-organisatie Political Critique ook een bijdrage zal leveren. ECF cureert een tweetal besloten expert sessies; The Value of Culture for Social Well-Being die ingaat op de de indirecte effecten van de culture en creatieve industrie op de maatschappij, en over de Commons. Tevens heeft ECF bijgedragen aan de publicatie Re:Thinking Europe, die tijdens het forum zal worden gepresenteerd. 

 

Public Space

ECF verstrekt werkbeurzen – zogenaamde R&D grants, zie ook boven - aan getalenteerde deelnemers aan ons jaarlijkse Idea Camp, een werkatelier voor Europese change makers. ECF is trots op de deelname van enkele van hen in de debatreeks Public Space, een samenwerking met architectuurcentrum ARCAM en Pakhuis de Zwijger. ECF’s R&D grantees zijn de belichaming van onze missie: dat burgers en communities door middel van culuur een bijdrage kunnen leveren aan een Europa dat niemand uitsluit, dat democratisch is en met vertrouwen naar de toekomst kijkt.

 

+++++EINDE PERSBERICHT, NOOT VOOR DE REDACTIES+++++    

Voor een volledig overzicht van onze activiteiten kijkt u op onze website: www.culturalfoundation.eu. Voor beeldmateriaal klikt u hier.

Voor vragen kunt u contact opnemen met Enrica Flores d’Arcais, hoofd Business Development en Communicatie, via telefoonnummer 020-5733868 of met Friso Wiersum, press officer, via 06-47158535. Zij kunnen u doorverwijzen naar verantwoordelijke projectleiders