Persbericht: Uitreiking van de ECF Princess Margriet Award for Culture 2016 vindt plaats in Amsterdam

Op dinsdag 15 maart wordt de ECF Princess Margriet Award for Culture voor het eerst in Nederland uitgereikt. De ceremonie vindt plaats in de Stadsschouwburg Amsterdam. De Award zal dan in aanwezigheid van Hunne Koninklijke Hoogheden Prinses Margriet der Nederlanden en Prinses Laurentien der Nederlanden worden uitgereikt aan theatergroep Krétakör (Boedapest, Hongarije) en platform voor digitale cultuur Medialab-Prado (Madrid, Spanje). Het prijzengeld bedraagt in totaal € 50.000.

De jury heeft unaniem besloten om de 2016 ECF Princess Margriet Award for Culture toe te kennen aan Krétakör en Medialab-Prado. Met hun artistiek werk leveren zij een essentiële bijdrage aan een open en democratische samenleving, waarin burgerparticipatie centraal staat.                                                                     

Links: FreeSchool project van Krétakör, zelfportret door studenten. Rechts:  Jongeren werken samen aan hun zichtbaarheid op Wikipedia, © Medialab Prado


Beide laureaten zijn voortrekkers op hun vakgebied en zetten cultuur in om mensen bij elkaar te brengen. Door middel van creatieve lesmethodes vanuit theater en media stimuleren zij mensen om zich bewust te worden van hun sociale omgeving en om hun omstandigheden te veranderen.

De laureaten

De geëngageerde theatergroep Krétakör onder leiding van de befaamde theatermaker Árpád Schilling geniet internationale erkenning. De groep gebruikt dramaturgie als middel om verschillende invalshoeken te brengen in het maatschappelijke debat. In 2008 heeft Krétakör de focus verlegd, van theater als podiumgebonden ervaring naar theater als sociaal platform. De jury kent de prijs toe aan Krétakör vanwege hun werk buiten de grote steden van Hongarije, waarbij de dialoog wordt aangegaan met mensen van diverse achtergronden. Hun werk op middelbare scholen gaat vooral de interactie met jongeren aan. Krétakörs artistieke werk vertegenwoordigt een dynamische zoektocht naar nieuwe methodes en theatervormen waarmee een brug kan worden geslagen naar het veranderende, sociale landschap in het hedendaagse Hongarije en in Europa als geheel. Meer informatie: www.kretakor.eu/en

Medialab-Prado is een digitaal burgerplatform waar mensen met verschillende talenten bijeenkomen. Samen bouwen zij aan een digitale ‘commons’ (open gemeenschap) in Madrid, Spanje en in de hele wereld. Met interactieve workshops en evenementen hebben zij een voortrekkersrol vervuld bij veel projecten die latere democratiseringsprocessen tussen de digitale cultuur en de publieke ruimte van Spanje hebben gevoed. Medialab-Prado wordt ondersteund door de gemeente Madrid. Hun werk toont echter aan dat het mogelijk is om nieuwe culturele initiatieven te ontwikkelen, zoals publiek-private partnerships, waarmee publieke instituten van binnenuit kunnen worden herzien. Meer informatie: www.medialab-prado.es 

 

Prijsuitreiking in Amsterdam

In het kader van het Nederlandse voorzitterschap van de Raad van de Europese Unie gedurende de eerste helft van 2016 heeft ECF besloten om de prijsuitreiking dit jaar in Amsterdam te houden. De ceremonie vindt plaats op dinsdag 15 maart 2016 in de Stadsschouwburg Amsterdam. 

Met het toekennen van de prijs aan deze laureaten vestigt ECF de aandacht op de kracht van cultuur in het creëren van een meer open en inclusief Europa. Dit is een Europa waarin ECF gelooft en dat zij ondersteunt met al haar activiteiten, van beurzen voor cultuurmakers en uitwisselingsprogramma’s voor culturele managers, tot het Connected Action for the Commons programma. Dit programma verbindt op grassroots niveau mensen die cultuur inzetten om maatschappelijke verandering teweeg te brengen.

Veel Europese idealen van eenheid, stabiliteit en solidariteit staan onder druk door crises op economisch, milieu, sociaal en democratisch gebied. Europa heeft meer dan ooit verandering nodig om deze idealen in stand te houden. We weten dat verandering vaak eerst op lokaal niveau begint. Het werk van onze laureaten laat zien wat de kracht van cultuur is.
— Katherine Watson, directeur ECF

De ECF Princess Margriet Award for Culture

De ECF Princess Margriet Award for Culture wordt jaarlijks toegekend aan kunstenaars, academici en critici die inspireren tot duurzame verandering in Europa. De prijs werd eerder toegekend aan onder andere de cultuurtheoreticus Stuart Hall, theatercollectief Teatro Valle Occupato uit Rome, curator en directeur van het Van Abbemuseum Charles Esche, de tweejaarlijkse tentoonstelling voor hedendaagse kunst Athens Biënnale uit Griekenland en Visual Culture Research Center, een platform voor academici, kunstenaars en activisten uit Kiev.

De Princess Margriet Award for Culture werd in 2008 opgezet door ECF in samenwerking met het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen en het Ministerie van Buitenlandse Zaken. De prijs wordt jaarlijks aan twee laureaten toegekend, die binnen verschillende disciplines en op verschillende geografische locaties werkzaam zijn. Beide laureaten dragen bij tot het bewustzijn van urgente issues die binnen Europa spelen. Meer informatie: http://www.culturalfoundation.eu/pma

European Cultural Foundation (ECF)

Sinds 1954 ondersteunt en initieert de European Cultural Foundation (ECF) projecten die mensen in Europa verbinden door kunst en cultuur. De ECF hoopt daarmee bij te dragen aan een meer open en inclusief Europa. In haar rol als president van ECF zet HKH Prinses Laurentien zich actief in voor deze missie. Meer informatie: http://www.culturalfoundation.eu

Contact

  • Claire Beke | Communicatie in Cultuur | beke@communicatieincultuur.com | +31 15 2010 210
  • Karen Jochems | Senior Communications Officer | kjochems@culturalfoundation.eu | European Cultural Foundation | Jan van Goyenkade 5, 1075 HN Amsterdam | +31 20 573 38 68