Press release | Persbericht: Idea Camp 2017 Moving Communities

50 ideas to foster, to challenge undemocratic practices and to amplify voices that are excluded from public debate

50 ideeën die ondemocratische praktijken uitdagen en een stem geven aan hen die normaal ongehoord blijven